Afhankelijk van de door u gekozen opstelling en accessoires kan dit variëren van enkele uren tot meer dan 1 dag. De exacte duur van de opbouw wordt vooraf duidelijk gecommuniceerd en gebeurt steeds in onderling overleg. Het afbreken van de tenten duurt meestal minder lang dan het opzetten ervan, maar ook dit wordt op voorhand duidelijk afgesproken.